• Nattsländepuppa

  "den giftiga"

 • Nattsländeflymf

  "strippen"

 • Gråsuggan

 • Nattsländepuppa

 • Igel

  Denna fluga fiskas med sjunkande lina och kort tafs på cirka en meter.
  Den tas hem med handtvist och lämpar sig utmärkt till Regnbågsfiske.

 • Nattsländekläckare